За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Списък на победителите в конкурса на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2013 г.

 

Списък на отличените участници в конкурса

Моята потребителска кошница”,

посветен на Световния ден на околната среда 5 юни 2013 г.

 

  • Категория „Мултимедийна презентация”:

І во място - Теодора Тошева Циркова, X А. клас, МГ „Баба Тонка” гр. Русе

ІІ ро мястоекип: Берна Юзеир Авджиали

Пенко Бинков Пенев - ученици от XI клас, СОУ „Христо Ботев “ – гр. Цар Калоян

ІІІ то място - екип:

Станислав Станчев, IX б клас, СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

Мирослав Денчев, IX б клас, СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

Кристиян Влаев б, IX клас, СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

 

Поощрителни награди:

  • Екип: Диана Великова – 9 клас – СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

Кристина Маринова – 9 клас- СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

  • Метра Гюнайдънова Мейсутова IX кл. СОУ „Св. св. Кирил и Методий”

гр. Две могили

  • Ивелин Иво Василев – VI клас, СОУ,,Васил Левски”, гр. Русе

 

  • Специална награда за разработка на реферат:

Любомир Аврадалиев, Национална търговска гимназия, град Пловдив

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Категория „Постер”

І во място индивидуално участие

Ина Франсиска Рохас-Калинова СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

І во място

Групово участие:

Айджан Мюрселова XІ а клас – ПГХТБ „Мария Кюри”, гр. Разград

Станислава Станчева – XІ а клас - ПГХТБ „Мария Кюри”, гр. Разград

Кезбан Хасанова - XІ а клас - ПГХТБ „Мария Кюри”, гр. Разград

Рабие Неджет - XІ а клас - ПГХТБ „Мария Кюри”, гр. Разград

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Категория „Рисунка”

І во място – Мария Петрова Русева – 17 години – курс по рисуване към „Образователни технологии”

Поощрителни награди:

Атанас Борисов Атанасов - ОУ „Христо Ботев”, с. Николаевка, общ. Суворово, Варна

  • Категория „Колаж” - Поощрителна награда

Пресиян Радев Терзиев, 11 години, V клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, град Разград

Галерия