За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурс за колективна творба за изработване на релефно пано на тема „Защитените територии в близост до родния край”

 Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2015 г.,

idb-2015-logo-en 1

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

обявява конкурс за колективна  творба за изработване на релефно пано на тема

Защитените територии в близост до родния край”

Условия на конкурса:

 • Релефните пана да бъдат изработени с помощта на художествена техника и размер по избор на участниците-апликация, декупаж, рисунка и др.
 • Желателно е за изработката на паната да бъдат използвани отпадъчни материали.
 • Обекти на конкурса са защитените територии, намиращи се в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, които са в близост до населените места на участнците.   Повече информация за тях може да се намери на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-teritoriyata-na-riosv.html
 • Участници: ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи:

         - първа група 7-14 години;

         - втора  група: 14 - 16  години;

         - трета група: 17 - 19 години.

 • Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат творбите си  адрес:  гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за колектива – имена на авторите, възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес.
 • Краен срок за изпращане на релефните пана: 20 май 2015 г.
 • Обявяване на резултатите: 22 май 2015 г.
 • Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители.
 • Критерии за оценка: творбите  трябва да представят защитените територии с характерните им особености, да бъдат оригинални, ще се оцянява сложността на изпълнение и  проявената креативност.
 • Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба във фоайето на инспекцията.   
 • За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки  с обществеността”  на телефони: 082/ 820 772 или 0889 417 082.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Галерия