За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Националният Доверителен Екофонд обяви извънредно издание на конкурса „Мими Праматарова“ в два раздела - за проектно предложение и за видео по темата за климатичните промени

Конкурсите са насочени към ученици и студенти от българските гимназии и висши учебни заведения и са в  рамката на проект за повишаване на публичната информираност по темата за климата, финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република Германия.

 Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалния сайт на проекта:  http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/  и на сайта на НДЕФ: http://ecofund-bg.org/годишни-награди/ .

Галерия