За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Резултати от националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

 

  • Победители в конкурса за  проект на  графичен знак (лого)
  • I во място – Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново.
  • II ромясто – Диян Джамбазов - графичен дизайнер, илюстратор, гр. Силистра.
  • III то място -  Калина Кузманова - Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив.
  • Победители в конкурса за  проект на  слоган за Биосферен парк „Сребърна“ –

 

НЕ СА ИЗЛЪЧЕНИ

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. РИОСВ-Русе ще се свърже с авторите за получаването им. 

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи и  творческо вдъхновение!

Галерия