За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

НОВО: Ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработка и представяне на мултимедийна презентация Тема „Вода за всички“

УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС  „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

изработка и представяне на мултимедийна презентация

Тема  „ВОДАЗА ВСИЧКИ“

 

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2019 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Вода за всички“.

Организатор:               Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на:          РИОСВ - гр. Русе  и  ВиК ООД - гр. Русе

 1. I.          Общи условия за участие:
 2. 1.   Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас.
 3. 2.   Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите с недостига, опазването и управлението на един от основните компоненти на околната среда, а именно – водата. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WATER DAY 2019 е „Вода за всички - който и да сте, където и да сте, водата е ваше човешко право“ – имащо за цел да популяризира правата на всички хора в качеството им на потребители на този широко разпространен, жизнено необходим и същевременно недостъпен за широк кръг от потребители природен ресурс.
 4. 3.   Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
 • Максимален брой слайдове – 20;
 • Допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG;
 1. 4.    Презентациите могат да се изпращат по следните начини:
 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Вода за всички“).
 1. 5.   Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 2. 6.   Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2019 г.
 3. 7.   Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
 4. 8.   При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.
  1. II.        Оценяване и класиране
 5. 1.   Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ – гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе и гост – оценители.
 6. 2.   Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
 7. 3.   ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.
 1. III.      Награди
 2. 1.   Обявяване на резултатите и награждаване: 29.03.2018 г.
 3. 2.   Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
 4. 3.   Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.
 1. IV.      Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

Галерия