За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Национален конкурс за любителски фотографии на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

 

70881254 501683460631875 7260442991829975040 n  Moew logo

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ ФОТОГРАФИИ

  

В чест на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-РУСЕ

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ „СРЕБЪРНА“

обявяват

Национален конкурс за любителски фотографии на тема:

„Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

Статут:

I. Целта на конкурса е хората от различни възрастови групи :

  • да открият красотата на природата и околната среда на територията на резервата „Сребърна“;
  • да повишат интереса си към опазването на природата, да придобият познания за българските обекти на ЮНЕСКО, биосферните паркове и мястото им в световното наследство;
  • да съхранят за бъдещите поколения своето отношение към общоевропейското културно наследство и опазването на природните ресурси.

II. Условия на конкурса:

  • В конкурса могат да участват любители-фотографи от различни възрастови групи, които са посетили резервата „Сребърна“.
  • Желаещите да участват могат да изпратят авторска снимка, с добра резолюция по е-поща или разпечатана в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).
  • В придружително писмо е необходимо да бъде уточнен периодът, в който е заснет кадъра, както и лична информация за автора: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция.
  • До конкурса няма да бъдат допускани фотографии, за които участниците не могат да гарантират, че са автори.
  • Краен срок за изпращане на снимките: 30 септември 2022 г. Снимките да се изпращат по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

или по пощата: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра, за фотоконкурса „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

  • Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от съвместен екип от РИОСВ-Русе, Община Силистра, Природонаучния музей в с. Сребърна и гост-оценители.

Резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2022 г. на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна” на адреси: https://www.silistra.bg, www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. Най-добрите снимки ще бъдат публикувани в галериите  на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна”.

Важно: Авторските права на класираните на първите три места творби са на организаторите на конкурса и ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали.

Организаторите не поемат ангажимент да изпращат обратно творбите на участниците в конкурса.

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

През 2019 г. с цел опазване на най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“ България се включи и в сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ (разположен на територията на 18 европейски държави), което беше поредното признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

 http://whc.unesco.org/en/list/.

Unesco Srebarna

 

Природен резерват „СРЕБЪРНА”

Година на включване в Списъка на световното природно и културно наследство: 1983; по критерий (х)

 Сребърна е еутрофно езеро, разположено на брега на река Дунав, на 18 км западно от град Силистра. На западния му бряг се намира село Сребърна.

През 1948 г., езерото „Сребърна” е обявено за резерват, в който се включват и пояс от дървесни насаждения по брега на река Дунав; остров Комлука и акваторията, заключена между острова и брега на реката. През 1999 г., резерватът е прекатегоризиран от строг в поддържан резерват, за да се позволят дейности за управление на влажната зона.

През 1983 г., езерото Сребърна е включено в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

В границите на обекта на световното наследство се опазват езеро и езерна екосистема, с площ от 638 хектара, защитени допълнително от 673 хектара буферна зона, обявена през 2008, с Решение на Комитета по световно наследство, в съответствие с критериите на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО.

Резерватът „Сребърна” притежава значително разнообразие от видове, съобщества и екосистеми, като в него са описани 2748 таксона. Езерото Сребърна е най-важното място по българската част на река Дунав за опазването на сладководната флора и растителност. Това е най-голямото оцеляло блато по река Дунав в България. Международната значимост на езерото „Сребърна” се определя преди всичко от изключително богатата орнитофауна. То осигурява място за гнездене на 99 вида птици и представлява сезонен хабитат на около 80 вида прелетни птици. Тук се намира единствената в България гнездова колония на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). В Сребърна се намират и едни от най-големите гнездови популации на световнот застрашените видове - белоока потапница (Aythya nyroca), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и ливаден дърдавец (Crex crex).

Повече информация за Конвенцията и Природен резерват „Сребърна” можете да намерите на адрес:https://www.riosv-ruse.org/pr-srebarna/konventziya-za-svetovnoto-nasledstvo-na-unesco

Галерия