За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Глоби и санкции

 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април  – 30 април 2024 г.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 1528,00 лв. от които 1224,00 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април  2024 г.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. са  съставени 9 акта за установяване на административни нарушения юридически и физически лица. През април не са издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил споразумения през април на стойност 3500 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през април  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 79,13 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март  – 31 март 2024 г.

За периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. е издадено 1 наказателно постановление и 3  заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 10280,00 лв. от които 8224,00 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март  2024 г.

За периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. са  съставени 4 акта за установяване на административни нарушения юридически и физически лица. През март са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения през март.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през март  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 179,14 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 29 февруари 2024 г.

За периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г. не са издавани наказателни постановления или заповеди за налагане, намаляване или отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 29 февруари 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 10 856,00 лв., от които 8 684,80 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 29 февруари  2024 г.

За периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г. са  съставени 3 акта за установяване на административни нарушения на юридически лица. През февруари са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридически лица. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения през февруари.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 13 337,60 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през февруари  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1277,60 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са издадени  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция и 1 заповед за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 30 301.23 лв., а 32 240.98 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са съставени 2 акт за установяване на административни нарушения  на юридически лица. През януари не са  издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 10 377.38 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 0.00 по сключени споразумения.

От структурите на НАП през януари 2024 г. по  наложени административни мерки  са  постъпили средства в размер на 377.38 лв.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. - 2023 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

Галерия