За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за извършени комплексни проверки

Информация за извършени контролни проверки

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Инакем солюшънс" ООД, 14.02.2023 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Адванс техник композит" ЕАД, 06.02.2023 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ивио" ЕООД, 10.02.2023 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на Петролен терминал "Ромпетрол България", 20.01.2023 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕП "Олео протеин" ЕООД, 21.10.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ДеЕсБе-ледър" ЕООД, 14.10.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Евротранс-2" ЕООД, 14.10.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Брани-90" ООД, 04.10.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Еконт - 91" ООД, 29.09.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Химпрес РГ" ЕООД, 29.09.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Винарски съюз" АД, 21.09.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екогея ВГ" ЕООД, 15.09.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Бороимпекс" АД, 27.08.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Маклер комерс" ЕООД, 11.08.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Моника 871" ЕООД, 04.08.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Интер ЕС" ЕООД, 04.08.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Надежда м" ООД, 28.07.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Силома" АД, 07.07.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Винпром Русе трейд" ЕООД, 05.07.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Пристанищен комплекс" ЕАД, 24.06.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Агрохимконсулт-3" ООД, 21.06.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Компакт пак" ООД, 10.06.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водоснабдяване Дунав" ЕООД, 09.06.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ППК "Старт 93", 08.06.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Уай Джи Уай Лоджистикс" ЕООД,05.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сенипласт" ЕООД, 25.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Тракция" АД, 25.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на МПП, стопанисвано от "Еделвайс 77" ЕООД, 23.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Стил ЕА" ЕООД, 13.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "БНР Слийп Продуктс България" ЕООД, 12.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ЕМЦ Дистрибюшън" ЕООД, 05.05.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Рамарис", ЕООД, 28.04.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Итал кар" ЕООД, 21.04.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "МТ Пласт" ЕООД, 07.04.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Протекс" ООД, 29.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на Месодобивно месопреработвателно предприятие "Дуло-Алфа", 31.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Хидроизолации Вълков" ЕООД, 25.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сид Грийн" ЕООД, 17.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дестан" ЕООД, 17.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ал Филтър" ЕАД, 10.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Иновакорп" ЕООД, 09.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Едрина" ООД, 02.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "СГМ Пластикс" ЕООД, 02.03.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мартен Мес"  ЕООД, площадка гр. Мартен, 08.02.2022 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мартен Мес" ООД, 08.02.2022 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 26.01.-01.02.2022 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Порт Булмаркет" ЕАД, 11.11.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Олео протеин" ЕООД, 11.11.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дион" ООД, 04.11.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дестан" ЕООД, 02.11.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мероне-Н" ЕООД, 23.09.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водоснабдяване и канализация" ООД- Русе, 21.10.2021 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екон - 91" ООД, 17.09.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ла комерчиале" ООД, 17.09.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Минков кар" ЕООД, 14.09.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Строймонтаж" ЕАД, 01.09.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ВиК" ООД - гр. Силистра, 08.09.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мегахим" АД, 03.09.2021 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ГПСОВ-Разград, 25.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Тракция" АД, 31.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Компакт пак" ООД, 31.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дружба" АД, 25.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Матиос" АД, 25.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Денис авто" ООД, 25.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Приста ойл ходинг" ЕАД, 05.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фешко - ФСК" ООД, 04.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Път инжинеринг" АД, 03.08.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екопродукт" ЕООД, 28.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Интер ЕС" ЕООД, 28.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Адванс техник композит" ЕАД, 27.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Динамика" АД, 27.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Силома" АД, 27.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ЗММ-Стомана" АД, 27.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Селур Фарма" ЕООД, 20.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ауто Стев" ООД, 20.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Евис" ООД, 16.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "А.Л.Филтър" ЕАД, 13.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Унипак-В" ЕООД, 06.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕМЦ "Дистрибюшън" ЕООД, 06.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 01-05.07.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Гип"ЕООД, 30.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "МТМ" ООД, 21.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Транс ком-1" ООД, 18.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Нинахим" ЕООД, 17.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Агротайм" ЕООД, 15.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Маклер комерс" ЕООД, 15.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Биохим" ЕООД, 10.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Белтарт" ЕООД, 03.06.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сид Гриин" ЕООД, 10-11.03.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Жити" АД, 02.03.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Специални телове" ООД, 31.05.2021 г.  

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Зита БГ" ЕООД, 11.05.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Щайнер Електроник" ЕООД, 11.05.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Рувитекс индъстри" АД, 14.05.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Каолин" ЕАД", 22.04.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фазерлес" АД, 14.04.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Добруджа-КИТ" АД, 12.04.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "София Франс Ауто", 02.03.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Рачо Ковача-Рачо Семов", 24.02.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ауто Стар 11" ЕООД, 24.02.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Гама" ООД, 16.02.2021 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Марисан и Колев" АД, 19.01.2021 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Караджа фаг" ООД, 03.12.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фазерлес" АД, 19.11.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "СЛ Индъстрис" ЕООД, 06.11.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Зо-ЗАМ" ЕООД, 06.11.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Олео протеин"ЕООД, 30.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ТМ Технолоджи" АД, 21.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Хладилно Консервен Комвинат" АД, 22.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сити-милк-2000" ООД, 16.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 16.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Интер ЕС" ЕООД, с. Ситово, 15.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Веси" ООД", 09.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Делта текстил - България" ЕООД, 02.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ВиК" ООД, ГПСОВ- Русе, 01.10.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Маклер комерс" ЕООД, 30.09.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Гораинвест" АД, 30.09.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Био арома" ЕООД, гр. Две могили, 29.09.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сливови гранини" ЕООД, 24.09.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ""Компакт пак" ООД, с. Каменар, 09.09.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Брамак покривни системи" ЕООД, 09.09.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водоснабдяване Дунав" ЕООД - гр. Разград, 20.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фибран България" АД, 19.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ромпетрол" ЕАД, 19.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Елика ойл" ЕООД, 20.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сафари-М" ООД,11.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Коала-ООД" ООД, 11.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сириус Стар БГ" ЕООД, 10.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Млин-97" АД, 07.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фешко-ФСК"ООД, 04.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екон -91" ЕООД, 04.08.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Терабелла" ООД, 21.07.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Експрес сервиз" ООД, 17.07.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мегахим" АД, 16.07.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Вестмакс", с. Красен, 01.07.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ППК "Старт - 93", 30.06.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Лукойл България" ЕООД, 29.06.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на Животновъден обект - птицеферма за отглеждане на пилета-бройлери, стопанисван от Л.В., с. Сушево, 24.06.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Металпласт инженеринг" ЕООД, 19.06.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Жити" АД, 04.06.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Иванова трейд" ООД, 04.06.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Макена-Русе" ЕООД, 29.05.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ППС-АУТО" ЕООД, 05.03.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дунав Ауто 2012" ООД, 05.03.2020 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Брани-90" ООД, 02.03.2020 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Унипак-В" ЕООД, 27.02.2020 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Витте Аутомотив България" ЕООД, 29.11.-04.12.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Колев" ООД, 21.11.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Статев 2008" ЕООД, 05.11.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Евро дом" ЕООД, 25.10.2019 г. и 13.11.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Младенова изба" ЕООД, 18.10.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Тодор Опрев", 18.10.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Октопод - С" ООД, 14.10.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на Раломекс" АД, 10.10.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дуна лайн" ЕООД, 25.09.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сити Милк" ЕООД, 11.09.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Боримес" АД, 22.08.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Харъб" ЕООД, 22.08.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Свиневъдно сдружение" ООД, 14.08.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водоснабдяване Дунав" ЕООД, 05.08.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Модул" АД, 31.07.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ППК "Старт-93", 07.08.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Еми" АД, 05.08.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Акро-Иван Пенев", 25.07.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Войс Кемикал" ООД, 25.07.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Полибитум" ЕООД, 10.07.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ФААК България" ЕАД, 04.07.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Лодкостроител-К" ООД, 04.07.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мерби-98" ООД, 02.07.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мис Милк" ЕООД, 19.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Имдо" ООД, 06.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водстрой" АД, 30.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Експрес Сервиз-ООД" ООД, 25.06.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Нинахим" ЕООД, 20.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Строймат" ЕООД, 19.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "А.Л. филтър" ЕООД, 14.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 13.06.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Септона България" АД, 06.06.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Мъдър-Хасан Али-Фатме Али", 04.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Биохим" ЕООД, 03.06.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Емил Миланов", 30.05.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Йордан Йорданов-яйца и птици" ЕООД, 29.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Органика България" ЕООД, 29.05.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Маклер Комерс" ЕООД, 23.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ди Мавекс" ЕООД, 21.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "ВиК" ООД, ГПСОВ-Русе, 15.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мегахим" АД, 16.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Боримес" ООД, 15.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Едеа ритейл" АД, 10.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дуло алфа" ЕООД, 09.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ветеринарни дейности" ЕООД, 24.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Шами груп ШХМ" ООД, 16.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Капре" ЕООД, 03.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дили 72" ЕООД, 03.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Империал 21" ООД, 02.04.2019 г.  

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Компакт пак" ООД, 28.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Прима - М" ЕООД, 26.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Метика 2000" ООД, 20.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Газово дружество" ЕООД, 18.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екопродукт" ЕООД, 14.03.2019 г.   

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ветхим" ООД, с. Семерджиево, 14.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Автосвят" ООД, 06.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Карисмо" ЕООД, гр. Русе, 27.02.2019 г., 27.02.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мариела - М" ЕООД, 27.02.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дунав прес" АД, 18.02.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Руболт" АД, 15.02.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Балканфарма Разград" АД, 06.02.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Топлофикация-Разград" ЕАД, гр. Разград, 22.01.2019 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Бордо" ЕООД, 22.11.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Борник-Борислав Генчев", 22.11.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Ф5М-Валерий Машев", 05.11.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Дунарит" АД, 30.10.2018 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Боримес" ООД, 19.10.2018 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Органик ленд Корпорейшън" ЕООД, 11.10.2018 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Булдекс" ООД, 03.10.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "Спарки" АД, 02.10.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЗММ "Стомана" АД, 23.08.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Глоуб индъстрис" ЕООД, 22.08.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мегахим" АД, 14.08.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Асфалтова база", стопанисвана от "Пътно строителство" гр. Разград, 13.08.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водоснабдяване Дунав" ЕООД, 07.08.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Володя Великов" ООД, 03.08.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 30.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Билла България" ЕООД, 27.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Евис" ООД, 23.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Олео протеин" ЕООД, 19.07.2018 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Маристо и Ко" ООД, 12.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дунав клима" ЕООД, 13.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Хладилна база за дивечово весо" АД, 12.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дружба" АД", 05.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Добруджа Кит" АД, 03.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Пефект електра" ООД, 28.06.2018 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Мибоки" ЕООД, 25.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Кланица и месодобивно предприятие" - "Дуло Алфа" ООД, 11.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Топ Ман" ЕООД, 06.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Червена зона 13" ЕООД, 26.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екон-91", 15.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  Обогатителна фабрика "Ветово" на "Каолин" ЕАД, 12.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на Обогатителна фабрика "Сеново" на "Каолин" ЕАД, 12.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Билбобул", 08.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Дион", 06.06.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Нинахим" ЕООД, 22.05.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фенопласт-99" ЕООД, 18.05.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Полихимтех-Петър Койчев", 18.05.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Елпром Елин" АД, 17.05.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Биохим" ЕООД, 17.05.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Анипро" АД, 14.05.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Адванс Техник Композит" ЕАД, 11.05.2018 г.  

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Аполо 35" ЕООД, 10.05.2018 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Никола Попов", 24.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Жоси" ООД, 24.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сенипласт" ЕООД, 20.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Стил ЕА" ЕООД, 19.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на " Георги Петров-Камен", 19.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Хладилно Консервен Комбинат" АД, гр. Исперих, 10.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "ДМВ" ЕООД, 10.04.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Гама" ООД, 29.03.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ником-Русе" ООД, 28.03.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Минчев Ауто" ООД, 28.03.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Интер ЕС" ЕООД, 23.03.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Хоби Кар", гр. Русе, 15.03.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Приста Хим" ООД, гр. Русе,  07.03.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Пачико" ООД, 23.02.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Сибел 2013" ЕООД, гр. Разград, 21.02.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Цех за обезжилване на тютюн" - гр. Русе, 20.02.2018 г

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "МТМ" ООД, гр. Русе, 16.02.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Пиролиза БГ" ООД, 08.02.2018 г.

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Краси автосервиз" ЕООД, гр. Русе, 07.02.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Стибис" ООД, гр. Русе, 07.02.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Строително оборудване" ЕООД-гр. Русе, 01.02.2018 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Джеферови" ЕООД - гр. Разград, 31.01.2018 г. 


Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим резинс" АД, 22.11.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сирма приста" АД, 17.11.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сакса" ООД, 24.10.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Алемит" ООД, 24.10.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Интериор 46 дизайн" ЕООД, 18.10.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Едрина" ООД, 12.10.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Вела М" ООД, гр. Панагюрище", 06.10.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Българска хлебва мая", ООД, гр. Русе, 05.10.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "В и К" ООД, гр. Силистра, 26.09.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Фазерлес" АД, гр. Силистра, 20.09.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Водоснабдяване и канализация" ООД- гр. Русе, 14.09.2017 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Винпром Бяла-2000" ЕООД, 14.09.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Аполо 35" ЕООД, 13.09.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Б-Контакт" ООД, 01.09.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Интер ЕС" ЕООД, 18.08.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Първи май" АД, гр. Силистра, 18.08.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Глобал Текх" АД, 10.08.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Макена 08" ООД, 01.08.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Деметра" ООД, 21.07.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Дестан" ЕООД, с. Искра, 14.07.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Профарм груп" ООД, гр. Алфатар, 12.07.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 07.07.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, 06.07.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Флай пауър" ЕООД, 23.06.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Маклер Комерс" ЕООД, 22.06.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Барни ауто" ЕООД, гр. Разград, 13.06.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  "ЕМЦ Дистрибюшън" ЕООД, 11.08.2017 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Индустриален парк Силистра" АД, 20.07.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Империал 21" ООД,  гр. Силистра, 20.07.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Балканфарма" ЕАД, гр. Разград, 13.07.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Пътно строителство" АД, с. Пороище, 13.07.2018 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Декаданс-Димитър Шишков", гр. Бяла, 30.06.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Ведима" ООД, с. Ценово, 22.06.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Дунав" АД, гр. Русе, 09.06.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Еделвайс" ЕООд, гр. Шумен, 08.06.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Био Ленд Инвестмънт" ООД, 31.05.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ "Стиропласт - Катерина Грозева", 12.05.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Билбобул" ООД, гр. Русе, 03.05.2017 г.  

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Алимет" ООД, гр. Бяла, 17.02.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Харъб" ЕООД,  03.05.2017 г.  

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Марисан и Колев" АД, 04.04.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Имдо" ООД, с. Липник, 04.04.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Надежда М" ООД, гр. Бяла, 13.03.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Екохол" ООД, гр. Русе, 09.03.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Пристахим" ООД, гр. Русе, 09.03.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Сана -Р" ЕООД, гр. Две могили, 06.02.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Адис Инвест" ЕООД, 02.02.2017 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "СП-70"ЕООД, 01.02.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "А.Л.Филтър" ООД, 13.01.2017 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Винарски съюз" АД, с. Нисово, 17.11.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Екон-91" АД, цех гр. Бяла, 20.10.2016 г.

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Билбобул" ООД, 20.09.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на EТ "Никола Попов", 01.09.2016 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Минков Кар", 11.08.2016 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Метал Експрес" ООД, 04.08.2016 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Б-контакт" ООД, 16.08.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "ПИМ" ЕООД, гр. Исперих 29.07.2016 г.

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Бон фер" ЕООД, гр. Русе, 29.07.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Авалон Индъстри" АД, 26.07.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Кейси имидж" ЕООД, 13.07.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Агропродукт-РС" ООД, 13.07.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Лактоком" ЕООД, 13.07.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на „Сияние 96” ООД, гр. Русе, 31.05.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Фишери-2009" ООД, 19.05.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на „Глоуб индъстрис” ЕООД, с. Батишница, 11.05.2016 г.  

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Олео протеин" ЕООД, гр. Русе, 28.04.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на „Никтранс” ЕООД, гр. Русе, 15.04.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Норд Табак" АД, с. Китенчево, Община Исперих, 14.04.2017 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Оргахим" АД, 01.04.2016 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Йордан Йорданов яйца и птици"  ЕООД, 01.04.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на „Жити” АД, гр. Русе, 23.03.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Асотекс - Хамза Чакър", 18.03.2016 г. 

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на "Мегачикънс" ООД, 09.03.2016 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Димитър Илиев 05" ООД, с. Червена вода", 09.03.2016 г.  

Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на „Българска хлебна мая” ЕООД, гр. Русе, 01.02.2016 г. 


Контролна проврерка по компоненти и фактори на околната среда на „Шулц - 79” ООД, 09.11.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на "Кемстийл" ЕООД, площадка Русе, 22.10.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на „Тукаи България” ЕООД, 12.10.2015 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Икомет” ЕООД- гр. Разград, 03.09.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактора на околната среда на „Иком” ЕООД, гр. Разград, Гарова зона, 03.09.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ „Иест – Христо Хростов”, 02.09.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на ЕТ „Кристал – П-92-Пламен Добрев” – гр. Русе, 07.05.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Биовет” АД – клон Разград, 24.03.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  „Фешко фешън сървиз компания” ООД – гр. Бяла, 26.03.2015 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  „Мегахим” АД – гр. Русе, 17.03.2015 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Олео Протеин” ЕООД - гр. Русе, 27.02.2015 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Добруджа КИТ” АД - гр. Исперих,05.02.2015 г. 


Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД, 04.12.2014 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на от„ПИХ Индъстри” АД, 06.11.2014 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  „Тракция” АД, 17.10.2014 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Олео протеин” ЕООД – гр. Русе, 12.09.2014 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на  ,,Биохим” ЕООД, 02.09.2014 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Сима - 09” ЕООД с. Искра, община Ситово, област Силистра, 07.08.2014 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Мегахим” АД гр. Русе, 23.06.2014 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на: „Органик ленд корпорейшън” ЕООД, 06.03.2014 г.

епизотична комисия силистра днес

 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда, „Кемстийл”ЕООД, площадка гр. Русе, 22.10.2015 г. 

Галерия