За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 86/15.01.2013 г.

  • 14 Януари 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 86/15.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и навес”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.232 по кадастралната карта на гр. Дулово

Галерия