За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проект на заповед за изменение и допълнение на заповедтта за обявяване на защитена зона BG0000241 "Сребърна"

  • 02 Март 2021 |

Министерството на околната среда и водите обявява, че е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедтта за обявяване на защитена зона BG0000241 "Сребърна". Защитената зона е с предмет  на опазване видове диви птици по европейска директива, както и природни местообитания. Първоначално е обявена със Заповед № РД - 564/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. 

Проектът за изменение и допълнение можете да намерите тук

В срок до 26 март 2021 г. заинтересованите лица могат да изпращат своите становища, възражения или препоръки до Министерството на околната среда и водите или РИОСВ-Русе. 

Галерия