За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял ​​свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.

Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.

Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

 

Продължава...

Четиридесет и един проекта от цялата страна,са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

I-ва категория от 1-ви до 4-ти клас

II-ра категория от 5-ти до 7-ми клас

III-та категория от 8-ми до 12-ти клас

Продължава...

РИОСВ-Русе представи проекта „Събирай – рециклирай“ в три градини в Силистра

DG Yan Bibiyan Експерти на РИОСВ-Русе представиха в ДГ „Добруджа“, ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Нарцис“ в Силистра проекта „Събирай – рециклирай“ през май. В групи от прeдучилищен етап на образование в детските зеведения е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека. Всяко детско заведение получи комплект, съдържащ три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цвят кош, както и указателно табло. С проекта „Събирай – рециклирай“ инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. В края на урока всяко дете получи индивидуална книжка и стикер, предоставени от организацията „Екопак“, с която Община Силистра има сключен договор.

Откритите уроци се проведоха в навечерието на Световния ден на околната среда -5 юни, чиято тема тази година е свързана със замърсяването с пластмаса. Целта на проекта „Събирай – рециклирай“ е възпитаване на отговорно отношение към околната среда и създаване на навици за разделно събиране на ежедневно генерирания отпадък в детските и учебни заведения.

През април  проектът „Събирай – рециклирай“ бе представен в детски градини в гр. Русе, а със старта на новата учебна година открити уроци ще бъдат проведени в три детски градини в гр. Разград.

Продължава...

С информационен ден за бобъра РИОСВ-Русе отбеляза Деня на биоразнообразието

РИОСВ-Русе, ДГС-Бяла, ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе посветиха информационен ден на евроазиатския бобър (Castor fiber). Следи от това уникално същество са намерени в територии, попадащи в защитени зони „Ломовете“. Съвместната инициатива е посветена на 31-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз (ЕС) и Международния ден на биологичното разнообразие-22 май.

Информационният ден бе открит от директора на екоинспекцията инж. Цонка Христова, която поздрави децата, като ги призова да пазят природата чиста и да бъдат любознателни към околния свят. Специален гост на събитието бе Милен Игнатов, който заедно с неговия преподавател д-р Николай Коджабашев от Лесотехническия университет след проучване докладваха за наличието на 100 -150 териториални семейни групи Дунавските острови.

Към момента евроазиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България, тъй като се счита за изчезнал, но е задействана процедура по включването му в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) като строго защитен вид.

В света има два вида бобри-северноамерикански бобър и евроазиатски. Те се считат за умели конструктори, хиидроинженери и разумни лесовъди. Имат структороопределяща роля за пълноводието на реките, биологичното разнообразие, богатата ихтиофауна и др.

Децата получиха клонки и трески, по които личат следи от бобъра, както и маски, които следва да си изработят, след като научиха любопитни подробности за това необикновено животно.

Продължава...

На 21 май се отбелязва годишнина от създаването на мрежата Натура 2000

През 2023 г. се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз (ЕС). На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тя и Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.) регламентират създаването на мрежата от защитени зони, наречена Натура 2000. Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното природно наследство. Отбелязването на Европейския ден на НАТУРА 2000 - 21 май, показва добрия диалог и желание за съгласуваност на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие и подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания на национално и регионално ниво.   

Изграждането на Натура 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента: Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) и Защитени територии извън обхвата на защитените зони.         

Към 2022 г. за териториалния обхват на РИОСВ - Русе всички защитени зони имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми, като 18 са обявени по Директивата за местообитанията, а 11 – по Директивата за птиците.

Екоинспекцията ще отбележи 31-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 и 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие, с информационен ден и открити уроци с деца.

Продължава...

Изложба на ОУ „Отец Паисий“-Русе гостува във фоайето на екоинспекцията

Гостуваща изложба „Да превърнем отпадъците в изкуство“ е подредена във фоайето на РИОСВ-Русе. Тя се състои от предмети и географски карти, изработени от  възпитаници на ОУ „Отец Паисий“-Русе от отпадъчни и природни материали. Учениците са организирани от г-жа Румяна Радева- учител по Изобразително изкуство и г-жа Йонка Генчева-Нечева – учител по География.  Съвместната инициатива се посвещава на Световния ден на околната среда – 5 юни 2023 г. 

За изработването на предметите е приложена концепцията Ъпсайклинг (upcycling), т.е повторното използване на материалите, която става все по-разпространена. Много от нас имат различни аргументи – пестеливост, придаване на уникалност на вещите и не на последно място – опазване на околната среда. Според общоприетата дефиниция ъпсайклинг е процес на превръщане на излишни или овехтели материали в нови, с по-добро качество и отношение към околната среда. Докато рециклирането е процес, при който ненужните вещи се преработват, за да могат да бъдат използвани отново, ъпсайклингът може да се сравни с усъвършенстване или вдъхване на нов живот.

„Да превърнем отпадъците в изкуство“ е втората поред гостуваща изложба на ОУ „Отец Паисий“. Училището има 156 годишна история с богати традиции и постижения. Богатство му са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразително изкуство, английски език, информационни технологии и спорта.

Продължава...

РИОСВ-Русе отличи автори в конкурса „Аз, ти, той – ние сме Европа“

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова отличи вчера  четирима участници в Националния конкурс за рисунка, с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Конкурсът се организира в Русе от Художествената галерия, Международно дружество „Елиас Канети“ и „Европа Директно“. Изложба  с най-добрите детски рисунки бе открита вчера, в Деня на Европа – 9 май, в  Дом „Канети“ в гр. Русе.

РИОСВ-Русе се включва за втори път като партньор на организаторите, като излъчи четирима автори от над 350 участници от цялата страна:

  • I ва възрастова група: Мария Миткова – 4 г., ДГ „Славейче“, с. Лесново;
  • II ра възрастова група: Биляна Цонева – Детски арт център „Видима“, гр. Севлиево;
  • III та възрастова група: Вивиана Рабанка – 12 г. от гр. Гюргево, Р Румъния;
  • IV та възрастова група: Йорданка Димитрова – 16 г., гр. Пордим.
BZ Z H 2023 Bilyana Zoneva 2023 Mariya Mitkova 2023
Продължава...

Подписани са шест споразумения за събиране на наложени санкции от РИОСВ-Русе през април

Директорът на РИОСВ-Русе е подписал шест споразумения с нарушители на екологичното законодателство за събиране на наложени санкции на обща стойност 6 545 лв. през април. С този инструмент на Закона за административните нарушения и наказания се дава възможност на нарушителите да заплащат 70% от наложените санкции, с което се повишава събираемостта и се елиминира обжалването на наложените наказания. 

През месец април експертите на РИОСВ-Русе са извършили 116 проверки на 104 обекта, от които 54 - планови, а 62 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са  8 акта за установяване на административни нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 680 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 12 025 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 605 лв. От структурите на НАП през месец април 2023 г. по наложени административни наказания са постъпили 200 лв. и         1045 лв. по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС). 

От получените суми през месец март 2023 г., на общините през месец април  са преведени 13 543,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 6 120 лв.

През април инспекцията са постъпили общо 42 сигнала, 15 от които са препратени по компетентност, 4 са основателни и 22 - неоснователни. 11 от сигналите са за нарушения на Закона за управление на отпадъците, голяма част от които са свързани с нерегламентирано изгаряне или изхвърляне на отпадъци на неразрешени места.

Продължава...

Дните с превишения на фини прахови частици за Русе през миналата година са редуцирани до 60

Изпълнителната агенция по околната среда редуцира дните с превишения на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10), отчетени от АИС „Възраждане“ в град Русе за 2022 г. От  регистрираните 67 дни с превишения на средноденонощната норма за  ФПЧ10 са приспаднати 7 дни, които се дължат на  пренос на пустинен прах. Така верифицираният брой с превишения за годината е 60 дни.     Независимо от корекцията,   това е неизпълнение на изискванията на специализираната наредба за качество на атмосферния въздух за превишаване на среднодневната норма (СДН) до 35 пъти в годишен план.       

Прилагането на специализираната методика за коригиране на данните за запрашеността важи за средногодишната концентрация за ФПЧ10, която е с норма  40 μg/m3. Сред корекцията от 38,4 µg/m3 тя  става - 37,3 µg/m3.

За община Русе все още се отчита най-голям брой превишения на фини прахови частици през зимните месеци, когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва, въглища и др. През 2022 г. извършваните строителни дейности, свързани с проекта за водния цикъл на града, също са оказали влияние върху концентрацията на фини прахови частици.

През първото тримесечие на тази година са регистрирани 11 превишения на средноденощната стойност на фини прахови частици в  Русе. С приключване на отоплителния сезон не се отчитат превишения по този показател. През април няма регистрирани отклонения за този атмосферен замърсител. 

Продължава...

Галерия