За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 8 обекта през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 8 обекта от контролираната територия през изтеклата седмица за спазване разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за отпадъците (ЗУО). На дружествата са дадени 8 предписания за прилагане на екологичното законодателство.Общият размер на издадените наказателни постановления през изтеклата седмица е 2 100 лева. На кметовете на с. Сваленик (обл. Русе), с. Брестовене (обл. Разград) и община Завет (обл. Разград) са наложени глоби в размер на 700 лева за неупражнен контрол по управление дейностите с отпадъци в нарушение на ЗУО.
Ежедневно се извършват обходи и се следи водното ниво на езерото в Поддържан резерват „Сребърна”. Шлюзовете са затворени към момента, изравнени са нивата в голямото водно огледало и междудиговото пространство. Отчита се ниво от 2.30 м.

Последно променена в Сряда, 04 Август 2010 12:32
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия