За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Среднозимното преброяване на птиците ще се осъществи по четири маршрута на територията на РИОСВ-Русе

Pres_04_04Belocheli_guski_Emil_TodorovЕжегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе на 16 януари (събота) на контролираната от РИОСВ-Русе територия.
То ще се осъществи по четири маршрута по поречието на река Дунав:

  • Защитена зона „Рибарници Мечка” – град Русе;
  • град Русе – с. Бръшлен, включващ част от ЗМ „Калимок - Бръшлен”;
  • с. Бръшлен – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”; с. Гарван – Поддържан резерват „Сребърна”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в участъка гр. Русе – с. Бръшлен. По другите маршрути участие ще вземат представители на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция по околната среда и водите, Дирекция Природен парк „Русенски Лом” и Регионален исторически музей- Русе.
Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. Среднозимното преброяване се провежда в ранните часове около 6.30- 7.00 ч и приключва ранния следобед, тъй като птиците излитат от местата за пренощуване и почивка и се отправят към тези за хранене.
В предишни години, през януари обикновено по поречието на река Дунав се образуват пясъчни коси, където са наблюдавани струпвания на ята големи белочели гъски. Тази година необичайно високите води на реката принудиха птиците да намират подслон и храна във влажните зони по поречието. Такъв е случая с белочелите гъски в езерото Сухая (Р Румъния), намиращо се срещу град Свищов, наблюдавани миналата седмица. Резултатите от преброяването ще се обобщят и ще се предоставят до дни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, тъй като то е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Последно променена в Сряда, 04 Август 2010 12:33
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия