За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе установи наличие на летливи органични съединения в канализацията на Източна промишлена зона на град Русе

Резултатите от взетите водни проби от канализационната система в района на бул. „България” в Русе доказват наличие на летливи органични съединения (ЛОС), които предизвикват неприятни миризми.
Пробите са взети от точките на заустване на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД, след извършване на повторна контролна проверка по сигнал, подаден от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе миналата седмица. Изследвани са показателите: активна реакция (рН), неразтворени вещества, фенолен индекс и химична потребност от кислород.
В Комплексните разрешителни и договорите на двете дружества с оператора на канализационната система „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе няма определена норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води. По тази причина предприятията не могат да бъдат санкционирани за подобни отклонения.
Директорът на РИОСВ-Русе ще даде предписания на В и К оператора да актуализира договорите и да определи норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД.
Отклонения от допустимите норми за активна реакция има в отпадъчните води на водните проби на „Оргахим” АД. Резултатът е 4.63 при индекс 6, което доказва наличие на кисели води (кисела реакция). За отклонение по този показател дружеството ще бъде санкционирано по Закона за водите.
Във връзка със зачестилите сигнали за неприятни миризми, директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, с която възлага на Регионална лаборатория – Русе да определи дежурен екип и да осигури техническа възможност за контрол на имисии на замърсители на атмосферния въздух (от неорганизиран източник).
Експертите на РИОСВ-Русе продължават да следят предприятията в района на Източна промишлена зона.

Последно променена в Сряда, 04 Август 2010 12:41
Оценете
(0 гласа)

Галерия