За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Крайният срок за представяне на годишни отчети за третираните отпадъци наближава

На 31 март 2010 г., изтича срокът за представяне на годишните отчети за третираните отпадъци за предходната година. До настоящия момент в РИОСВ-Русе са постъпили само 252 отчета от задължените лица, които за контролираната територия са над 600.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка на представената информация и заверяват фирмените документи при коректно попълнени данни.Обобщената информация се въвежда в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Последно променена в Сряда, 04 Август 2010 12:42
Оценете
(0 гласа)

Галерия