За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проект по LIFE + ще бъде представен утре в РИОСВ-Русе

Press_26IMGP4899На 18 май 2010 г. (вторник) от 11 часа, в Информационния център на РИОСВ-Русе (бул. „Придунавски” № 20) ще бъде представен проектът Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела растителни микрорезервати, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда LIFE+.
Проектът е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника при БАН в партньорство с Министерство на околната среда и водите. Поканени за участие са представители на Областна администрация-Русе, „Регионална дирекция по горите”-Русe, „Регионален исторически музей”-Русе, кметовете на Ценово и Караманово, на Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”. В срещата ще участват също експерти на РИОСВ-Русе и представители на нестопански организации.
Обект на настоящия проект на територията на РИОСВ-Русе е находището на Българската гърлица (Limonium bulgaricum), намиращо се северно от село Караманово, община Ценово. Другото находище, за което също се предвижда да бъде обявена защитена местност в рамките на този проект е при село Горна Студена, община Свищов. За територията на страната в проекта се предвижда да бъдат обявени общо 56 растителни микрорезервата със статут на защитени местности (според българското законодателство) за 47 вида висши растения (в т.ч. 4 вида мъхове) с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища, попадащи извън съществуващите в България защитени територии.
Сред планираните дейности са установяване и оценка състоянието на популациите и ежегодно отчитане на промените в тях, подпомагане на възобновяването и жизнеността им.
За всеки вид ще бъде изготвен План за действие и Мониторингов план. Цялата информация, събрана по време на проекта ще бъде организирана в географска база данни с различни слоеве.

Последно променена в Четвъртък, 05 Август 2010 08:05
Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия