За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Зачестяват сигналите в РИОСВ-Русе за отглеждане на животни в населените места

Зачестяват сигналите и жалбите на граждани за отглеждане на животни в регулациите на населените места и замърсяване на тротоарите, зелените площи с торови маси и растителни отпадъци.
Само за два месеца в инспекцията са постъпили над 10 писмени жалби. Преобладават тези от жители на община Русе. Не липсват и обаждания на горещата телефонна линия, дори в часове, в които е неоправдано да се изпраща дежурен екип.
РИОСВ-Русе извършва проверки по всички постъпили жалби, за предотвратяване на големи замърсявания и увреждане на водите и почвите. В закона за опазване на околната среда, собствениците и ползвателите на поземлени имоти, са длъжни да опазват почвата от вредни изменения в т.ч. замърсяване с пресен торов отпад. От началото на годината, експертите на РИОСВ-Русе са съставили 6 акта за установяване на административни нарушения.
Компетенции за отглеждане на животни в населените места, определяне на бройките им, разположението на животновъдните обекти и опазване на зелените площи и уличните пространства, и определяне на маршрутите за извеждане животните на паша, имат изцяло кметовете.
По-голяма част от общините са с утвърдени наредби за притежаване, отглеждане и контрол на животните. Жалбите обикновено са резултат от слабия контрол от страна на кметовете по тази наредба, неприлагането на наказателни мерки, роднински връзки или влошени междусъседски отношения.

Последно променена в Вторник, 10 Август 2010 08:15
Оценете
(0 гласа)

Галерия