За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Измененията на Закона за управление на отпадъците бяха обсъдени на среща вчера

IMG_4197Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева и кметове на общини от територията на РИОСВ-Русе обсъдиха на среща вчера (12 октомври 2010 г.) въпроси, свързани с управлението на отпадъците и измененията на закона.

В хода на срещата, след представяне на кратък анализ от РИОСВ-Русе стана ясно, че в региона няма съществени проблеми по управлението на отпадъците. В областните градове Русе, Разград и Силистра действат Регионални депа за битови отпадъци. Предстои изграждането на Регионално депо в град Бяла, което ще обслужва общините Бала, Борово, Две могили, Ценово, Опака и П. Тръмбеш.

Липсата на сепариращи и компостиращи инсталации към депата и слабия контрол от страна на общините способстват за неефективното им управление, съкращаване на физическия им живот и недостъчно оползотворяване на отпадъците. Приоритет в управлението на отпадъците е разделното им събиране и последващо третиране.

След представяне на новите задължения на кметовете в изменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО) бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани с дейността на сдруженията за управление на отпадъците и нововъдения икономически механизъм на отчисляване на средства за закриване на депа и изграждане на сеприращи инсталации. Заместник-министърът отхвърли категорично притесненията на кметовете по отношение използването на отчислените средства. Тя уточни, че те ще се използват само от общините и за целите на управлението на отпадъците. Отчисленията за бъдеща рекултивация на депата не са основание за повишаване на такса смет по места. Анализът на Министерството на околната среда и водите е показал, че в над 150 общини в страната тази такса е завишена необосновано. Голяма част от акумулираните средства не се използват по предназначение. Многократно се постави акцент върху необходимостта от провеждане на строг контрол от страна на кметовете на огранизираното сметосъбиране и сметоизвозване. По време на дискусията кметовете направиха две предложения, които ще подлежат на обсъждане. Едното е свързано с прецизиране на текстовете в ЗУО, касаещо чистотата на общинските пътища, което да даде възможност на кметовете да използват част от такса смет за тази цел.
Второто предложение е свързано с възможността за временно изполване на отчислените средства за посрещане на разходите по изграждане на съоръжения за отпадъци, до възстановяване на средствата от европейските програми.
По време на дискусията бяха обсъдени и допълнителни въпроси, свързани с третирането на строителните, растителните и животински отпадъци по места, които са проблемни за кметовете и РИОСВ-Русе.
В края, общинските кметове изразиха задоволството си от проведената дискусия и отправиха предложение към заместник-министъра за организиране на регулярни работни срещи.

 

Анализ на състоянието по закриване на депата на територията на РИОСВ-Русе, представен по време на срещата можете да видите тук


 

Последно променена в Четвъртък, 14 Октомври 2010 13:05
Оценете
(0 гласа)

Галерия