За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Все още има тлеещи участъци на Регионално депо-Русе

На Регионално депо-Русе все още има тлеещи участъци, независимо че пожарът е овладян. Това установи поредната проверка на експертите на РИОСВ-Русе. В момента на проверката е работила техниката на депото по запръстяването му. Приемането на отпадъци не е преустановено. Съставен е констативен протокол. От дружеството ДЗЗД „Оператор на депото” е изискано да представи в РИОСВ-Русе План за експлоатация.

Управителят е поканен в инспекцията за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Закона за управление на отпадъците, затова че е допуснал неправилна експлоатация, довела до запалване на отпадъците. Законът предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лева.

От снощи, поради промяна посоката на вятъра Мобилната станция към Изпълнителна агенция по околната среда и водите е разположена в покрайнините на гр. Мартен. Резултатите от измерванията са добри и не показват промяна в качеството на атмосферния въздух. Мониторингът на въздуха продължава.

Оценете
(0 гласа)

Галерия