За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обобщени са резултатите от преброяването на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Русе

Copy_of_11Експертите на РИОСВ-Русе обобщиха информацията от протоколите на отделните екипи, взели участие в 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За територията на инспекцията, то се проведе в ранните часове на 15 януари 2011 година по 4 маршрута, обхващащи територията от Защитена зона „Рибарници мечка”  до град Силистра, по поречието на река Дунав.

По данни от протоколите (виж Приложението) и впечатления на участниците се налагат няколко  извода.

Тази година за територията на РИОСВ-Русе са набюдавани значително по-малък брой гъскоподони видове – особено екземпляри от вида Голяма белочела гъска (1189 бр.), за разлика от 2010 година, когато са преброени 5489 бр. Според експерти, това се дължи на високите водни нива на река Дунав през периода, както и замръзване на част от водоемите, което не позволява на вида да намира подходящи места за почивка и храна. Висока концентрация на птици от вида Голяма белочела гъска са били наблюдавани в езерата на Маришкия въгледобивен комплекс (област Стара Загора).

Суровите метереологични условия в страните от  Северна Европа  тази година са принудили друг вид –зеленоглавата патица да търси препитание по влажните зони на река Дунав. Тази година са наблюдавани  9557 екземпляра. За сравнение през 2010 година от вида са преброени 2 230 бр.

Като цяло, експертите отчитат намаляване на броя на групата на гмуркачите.

Протоколите от Сведнозимното преброяване ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по околната и водите.

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

Оценете
(0 гласа)

Галерия