За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе откри набирателна сметка за отчисленията по Закона за управление на отпадъците

Press_control_IMG_6073РИОСВ-Русе откри набирателна сметка в лева за отчисленията, които операторите на регионални депа за отпадъци трябва да правят за бъдеща рекултивация на съоръженията или изграждане на сепариращи инсталации.

Задълженията за отчисления са вменени на операторите с новия Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86,2003 г, изменен и допълнен ДВ бр. 4/2010 г.). Целта им е  да се акумулират средства за закриване и рекултивация на действащите депа след преустановяване на експлоатацията им (чл. 71 а от ЗУО), или да бъдат изградени сепариращи инсталации в рамките на сроковете за използване на съоръженията (чл. 71 е, от ЗУО).

Заинтересованите лица (операторите на регионалните и общински депа за отпадъци) могат да потърсят информация за набирателната сметка и размерите на отчисленията в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” 20 - сектор „Контрол на отпадъците” или отдел „Финансово-административна дейност”.

Последно променена в Вторник, 25 Януари 2011 09:19
Оценете
(0 гласа)

Галерия