За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Действията за почистване на замърсяването с торови маси в село Драгомъж продължават

Независимо от неблагоприятните метеорологични условия директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова разпореди да продължат мероприятията  по почистване на замърсените терени.

Днес в РИОСВ-Русе се състоя проверка по документи с представители на  „Караджа фаг” ООД. Те представиха план с мерки за отстраняване на разлетите торови маси и заповед за преустановяване използването на лагуната за съхранение на торовите маси по дадено от РИОСВ-Русе предписание. Очакват се резултатите от анализа на почвените проби, взети на 21 януари 2011 година.

Предстои нова контролна проверка, за да се установи спазени ли са всички предписания и да се определи размерът на санкцията.

В писмо от днес инж. Лилия Атанасова информира  Областния  управител на област Разград за всички обстоятелства по случая и предприетите от РИОСВ-Русе мерки.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия