За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изтече срокът за представяне на отчети от регистрираните пунктове за билки

На 31 януари изтече срокът за представяне на отчети в РИОСВ-Русе от лицата, занимаващи се със събиране и изкупуване на лечебни растения.

До настоящия момент са представени само 62 отчета от билкозаготвители, от които 17 от територията на Област Русе, 28 от Област Разград и 17 от Силистра.

На контролираната от РИОСВ-Русе територия  са регистрирани 127 пункта за билки (30-Обл. Русе, 59 –Обл. Разград и 38 за Обл. Силистра)

Експертите на РИОСВ-Русе ще отправят писмени покани към лицата, които до момента не са подали справки за реализираните количества и при неспазване на сроковете ще бъдат прилагани административно-наказателни мерки.

Законът за лечебните растения предвижда имуществена санкция за юридически лица до 2500 лева  и до 1000 за физическите,  които не са изпълнили това задължение.

Това е едно от най-често срещаните нарушения на закона, заедно със събиране и използване на  лечебни растения без позволително или неправилното им съхраняване.

На базата на предоставените годишни отчети се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години. Чрез получените данни може да се проследят възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове.

Оценете
(0 гласа)

Галерия