За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Дадени са предписания на община Русе да почисти терени в западната част на град Русе

На община Русе са дадени предписания до 18 март 2011 година да почисти замърсените терени в местността „Буйна Яна” и осигури контейнер за битови отпадъци за  ул. „Кръстец” в град Русе.

Експертите на РИОСВ-Русе са извършили контролна проверка по писмена жалба на гражданин. Констатирани са замърсени терени, представляващи общински площи с битови и строителни отпадъци.

Община Русе следва да предприеме мерки за недопускане на повторни замърсявания.

Предстои последващ контрол, който ще установи изпълнение на предписанията.

Оценете
(0 гласа)

Галерия