За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Предстои обществено обсъждане на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници

На 4 май 2011 година, от 10.00 часа, в Пресцентъра в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), на ул. Триадица № 8 в град София ще се проведе обществено обсъждане на проекта за Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (НПДЕВИ) и докладите по Екологична оценка и Оценка на съвместимостта към него.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, обществено обсъждане се организира при постъпили над 2 становища. До изтичане на 30 дневния срок, след обществените консултации в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са постъпили общо 32 становища.

Достъпът до Националния план и другите документи е осигурен чрез интернет страницата на МИЕТ на адрес: http://www.mee.government.bg или в сградата на ул. „Триадица” №8, ст. № 425.

Последно променена в Сряда, 13 Април 2011 07:20
Оценете
(0 гласа)

Галерия