За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка по сигнала за замърсяването на крайбрежната зона на Русе

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверка в района под „Рибарска колиба” вчера. Сигналът за замърсяването на крайбрежната зона е подаден от репортери на вестник „Утро”, с публикация в бр. 102 от 2 май 2011 г.

При обхода в района на „Рибарска колиба”, в дясно по пътя за хотел-ресторант „Люляк” са установени струпани строителни отпадъци - фрезован асфалт, бетонови парчета, изкопни земни маси в количество около 50 куб. метра. По протежение на пътя след сградата на „Аристон С” ООД на площ от 100 кв. метра са изхвърлени битови и отпадъци от опаковки.

Съставен е констативен протокол. На кмета на община Русе са дадени предписания до 16 май да почисти всички отпадъци в района на „Рибарска колиба”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществят последващ контрол и при неизпълнение на предписанията ще се потърси административно-наказателна отговорност.

Съгласно Закона за управление на отпадъците кметът на общината организира управлението на дейностите с отпадъците, образувани на нейната територия.
Оценете
(0 гласа)

Галерия