За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни

NATURE_AT_3DСветовният ден на околната среда е ежегодно събитие, провеждащо се  под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г. и е едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие.

Темата на Световния ден на околната среда през 2011 г. е: „Горите: Природата на Ваше разположение с цел насърчаване на опазването на горите и устойчивото потребление за "зелен" растеж и в подкрепа на инициативата на ООН – Международна  година на горите. Опазването на горите по света трябва да е в нашето колективно съзнание, така че да се промени начина ни на живот.

Горите заемат една трета от повърхността на Земята и имат ключова роля в борбата срещу изменението на климата, освобождаването на кислород в атмосферата и преработването на въглеродния диоксид.

Гори хранят реките и са от съществено значение за снабдяването с вода на почти 50% от големи градове. Те създават и поддържат плодородието на почвата, помагат за ограничаване на често пагубното въздействие на бурите, наводненията и пожарите.

Великолепни и вдъхновяващи, горите са дом на повече от половината от сухоземните животни, растения и насекоми.

Горите се отличават с най-голямо биоразнообразие от всички екосистеми на Земята. Те осигуряват местообитания на около 2/3 от видовете на планетата. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) оценява, че всяка година 130,000 км² от световните гори се губят в резултат на обезлесяване. Превръщането на горите в земеделски земи, неустойчивият добив на дървесина, погрешни практики на стопанисване и изграждането на населени места и свързаната с тях инфраструктура са най-обичайните причини за загубата на залесени територии. В продължение на 8000 години горите са били предимно ползвани, като през последните 100 години тяхната експлоатация се е увеличила значително. В резултат, близо 45% от първичната горска покривка на Земята е унищожена, а необмисленото ползване и стопанисване на оцелелите горски екосистеми е довело до тяхната фрагментация и деградация. Според Световния съюз за защита на природата (IUCN) в света има над 1 млрд. хектара унищожени или деградирали горски  територии, които могат да бъдат възстановени.

Последно променена в Петък, 03 Юни 2011 09:46
Оценете
(0 гласа)

Галерия