За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Стратира периодът за спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Uchastak_za_ribolov_v_SrebarnaДиректорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, считано от 4 юни т.г. за  извършване на спортен риболов на територията на резервата.

Дейността е регламентирана в Плана за управление на ПР „Сребърна”, утвърден със заповед № РД-958/11.12.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2002 г) и на  основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Риболовът може да се извършва само в обозначените с табели участъци: от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката”; и на брега на река Дунав в границите на резервата,  като придвижването до тях да става само по маркираните пътеки.

Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи.  Любителският риболов да се извършва с не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни) само в светлата част на денонощието. Максимално допустимо количество на ден е до 3 килограма риба. Уловът не може да бъде предмет на покупко-продажба.

РИОСВ-Русе призовава лицата, извършващи любителски риболов да не замърсяват с отпадъци околната среда и да не нарушават  разпоредбите на Закона за защитените територии.

Контрол по спазване на заповедта на директора на РИОСВ-Русе се осъществява от охраната на резервата.

Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Последно променена в Вторник, 07 Юни 2011 10:29
Оценете
(0 гласа)

Галерия