За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе връчи акт на фирмата за производство на яйчен прах

Експертите на РИОСВ-Русе връчиха акт за установяване на административно нарушение на „Дион” ООД. Мярката е предприета след извършени две последователни проверки за миризми в кв. „Чародейка-юг” гр. Русе по сигнали на граждани от 31 май 2011.

Актът е съставен за неизпълнение на предписание, дадено при предишни проверки - сушилнята за течна яйчена маса да се експлоатира по начин, недопускащ разпространяването на специфична миризма, извън границите на обекта.

За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 2000 до 20 000 лева.

При връчването на акта експертите са констатирали, че инсталацията не работи. Дружеството е депозирало декларация в РИОСВ-Русе, че ще преустанови дейностите по  преработката на некачествена суровина, водещи до отделяне на специфични  миризми и ще предприеме действия по изграждането на ефективна инсталация за пречистване на отпадъчните газове от производството.

Оценете
(0 гласа)

Галерия