За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Нови възможности за изява предлагат конкурси за приложни творби, есета, рисунки и снимки

РИОСВ-Русе предлага на вниманието на младите природолюбители два нови конкурса.

Стартира надпреварата за Международния  конкурс за ученици Danube Art Master 2011, посветен на Деня на река Дунав 29 юни 2011 г.  Желаещите да участват на възраст между 12 – 16 години трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав и нейните притоци. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на някои от нейните притоци, намиращи се в непосредствена близост. Да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката. Авторите на творбите ще следва да представят предложенията си, какви конкретни действия и стъпки може да предприеме всеки един жител от басейна на р. Дунав за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие. Творбите се изпращат до 31 юли 2011 г. (важи пощенското клеймо) до Информационен и учебен център по екология, София 1421, ул. „Цанко Церковски” 67, вх. B, ет. 2, ап 3, за конкурса „БЪДИ АКТИВЕН, ЗАЩИТИ РЕКИТЕ!.

Вторият конкурс е съвместен между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Фондация „Димитър Бербатов”. Той е предназначен за деца и юноши и е на тема: „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът е за есе, рисунка и снимка и е разделен в две възрастови групи - за деца до 14 години и юноши до 18 години.

Желаещите могат да изпратят до три свои работи, които да показват отношение и грижа към природата. Произведенията трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, най-късно до 24 октомври 2011 година в РИОСВ-Русе или в другите регионални структури на министерството. По места, комисии ще номинират по десет произведения и ще изпратят творбите до МОСВ за общонационално оценяване.

От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде организирана и показана изложба през месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на Министерство на околната среда и водите за най-зелен град. Десет от най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайтовете на Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър Бербатов”.

Предвидени са награди – 10 велосипеда, 10 цифрови фотоапарата и десет бинокъла.

Информация за конкурсите може да бъде намерена в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/.

Последно променена в Петък, 10 Юни 2011 07:36
Оценете
(0 гласа)

Галерия