За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за изсичане на дървета край село Райнино

Експертите на РИОСВ- Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения (АУАН) - на Община Исприх и на А. Хасан за изсичане на дървета в Защитена зона от Европейската мрежа НАТУРА 2000.

Нарушението е установено при извършена проверка, след излъчен  репортаж по БТВ „Бунт срещу сеч на вековни дървета в Разградско”.

При огледа на място е констатирана сеч на 13 бр. диви круши и следи от пожар, който е засегнал 1 дърво. В съседен имот са отсечени 2 дървета, за улесняване на достъпа на превозни средства.

Имотът, закупен от А. Хасан, в землището на с. Райнино, община Исперих попада в границите на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” по Директивата за опазване на птиците. По документи г-н Хасан е подал заявление за окастряне на клони, с искане за изкореняване на 2 бр. дървета- дива круша.

Двете нарушения са на Закона за биологичното разнообразие – на Община Исперих  за неосъществен контрол върху дейността на А. Хасан и издаване на разрешение за сеч, а на собственика на имота премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични или групи дървета) при ползването на земеделски земи съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗЗ от НАТУРА 2000.

Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 50 до 1000 лева за физически лица, а за юридически имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

До настоящия момент, в РИОСВ-Русе или в община Исперих не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждание от А. Хасан, за каквито цели е закупен имотът. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размерът на Наказателните постановления.

Последно променена в Сряда, 23 Ноември 2011 15:40
Оценете
(0 гласа)

Галерия