За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Не са отчетени превишения на вредни вещества при потушаването на пожара в „Оргахим” АД

Данните от мобилната станция на Регионалната лаборатория – Русе не показват превишения по измерваните показатели - метанови и неметанови въглеводороди, въглероден оксид, въглероден диоксид, сероводород, азотни оксиди и озон при потушаване на пожара в цеха за производство на смоли на „Оргахим” АД снощи. Станцията е започнала измервания на атмосферния въздух 1 час след получаване на сигнала в подветрената зона на пожара.

Облакът от отделящите се газове от пожара не е достигнал до жилищните части на града поради подходящите атмосферни условия – ниска скорост на вятъра, почти безветрие и югоизточната му посока.

Превишени моментни стойности на неметанови въглеводороди и озон спрямо нормалния фон за сезона са регистрирани между 0.00 и 3.00 часа, но няма опасност за здравето на хората и околната среда.

Мобилната станция продължава мониторинга на атмосферния въздух в района на инцидента и в отчетените стойности няма превишения.

Екип на РИОСВ-Русе тази сутрин е взел водни проби от площадковата канализация на „Оргахим” АД, от колектор „3-ти март” и от устието на река Русенски Лом при река Дунав.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия