За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие по случая със змиорките

Anguilla_anguilla_2012_002Експертите на РИОСВ-Русе не са констатирали нарушения на Регламента (ЕО) № 338/97 г. на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Проверката е извършена по подаден сигнал от служител на отдел „Митническо разузнаване” към „Митница – Русе”  на 13.01.2012 г. за задържана пратка със зарибителен материал.

Видът европейска змиорка  (Anquilla аnquilla) не е защитен за страната ни съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), но е включен в приложение „В” на Европейския регламент към Вашингтонската конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Независимо от статута на защита, европейската змиорка може да се търгува или транспортира в рамките на Европейската общност и извън нея при наличие на съответните сертификати  за произход и разрешителни документи.

Задържаната пратка е придружавана от документ, удостоверяващ произхода й, който отговаря на изискванията на ЗБР.

В подобни случаи компетентни органи при внос, износ и транзитно преминаване имат органите на Агенция „Митници” (АМ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и се прилагат разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Експертите на РИОСВ-Русе са информирали органите и фирмата-износител, че при становище за отнемане в полза на държавата, което е в компетенциите на БАБХ, последващото разпореждане е на Министъра на околната среда и водите.

Европейската змиорка (Anguilla anguilla), е хищна риба от семейство Речни змиорки на разред Змиоркооподобни. Тялото е тънко и удължено. Живее в сладки водоеми, които са свързани с Атлантическия океан (Северна Америка, Европа и Африка), Средиземно море и Черно море. В миналото е била широко разпространена в българските реки - Марица, Места, Струма, Тунджа и в река Дунав, но през последните 40 години не са установявани екземпляри от вида у нас.

Последно променена в Сряда, 18 Януари 2012 11:26
Оценете
(0 гласа)

Галерия