За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Липса на разрешително за заустване на отпадъчни води е установена в избата в с. Нисово

Липса на разрешителен документ за заустване на отпадъчни води в река Русенски Лом на обект за производство на вино, в с. Нисово (община Иваново), стопанисван от „Винарски съюз” АД установиха  експертите на РИОСВ-Русе.

Проверката е извършена на 19 януари 2012 година, по подадени няколкократни сигнали на граждани чрез услугата АКТИВЕН БГ, за замърсяване на общински терени с джибри и на реката с отпадъчни води от дейността на винарска изба.

В момента на проверката е установено, че на площадката на дружеството не се извършват процесите ферментация и измиване на съдовете, а само бутилиране на готовата продукция. Не е констатирано заустване на видимо замърсени отпадъчни води, но точката на заустване не е  обозначена с трайна маркировка. Не са  представени и протоколи за извършен физико- химичен анализ на отпадъчните води, заустващи се в реката.

Извършен е оглед на терените, посочени в снимковия материал, постъпил в РИОСВ – Русе,  от който е видно  наличие на производствен (технологичен) отпадък (джибри). Не бе констатирано замърсяване на общински имоти с гореописания отпадък. Същите са извозени, за временно съхранение на терен, собственост на фирмата.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания да стартира процедура за получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект.

За констатираното нарушение на Закона за водите срещу юридическото лице ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Последно променена в Петък, 20 Януари 2012 12:47
Оценете
(0 гласа)

Галерия