За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Поен лебед и морски орел са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване тази година

Census_2012_00530 екземпляра от вида поен лебед (Cygnus cygnus) и 9 морски орли (Haliaeetus albicilla) са наблюдавали екипите  по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, провело се в  периода 13-15 януари 2012 година.  Експертите на РИОСВ-Русе се включиха в ежегодния мониторинг по маршрутите: Защитена зона „Рибарници мечка” – град Русе до км 523 и град Мартен-село Антимово.

Пойните лебеди гнездят на Скандинавския полуостров и Северна Русия и много рядко се наблюдават в България.  Положително е, че сред морските орли е имало млади екземпляри, което говори за успешен гнездови сезон.

88 къдроглави пеликани, установени в точките за наблюдение по двата маршрута са предпочели да не извършват традиционния прелет до топлите страни, а да презимуват в близост до местата за размножаване, затова бяха обичайна гледка по река Дунав през есенно-зимния период. Това вероятно се дължи на меката зима.

Преброени са около 20 960 екземпляра от традиционно зимуващия вид голяма белочела гъска (Anser albifrons), 3876 зеленоглави патици (Anas platyrhynchos), 210 бр. от вида голям корморан (Phalacrocorax carbo). По време на наблюдението са наблюдавани малки корморани, гларуси, сиви чапли, речни чайки, гълъб-гривяк и др. видове птици.

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия