За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Възникнал е пожар в близост до Поддържан резерват „Сребърна”

Днес, 20 март 2012 година около 12.30 часа, охраната на ПР „Сребърна” е сигнализирала за пожар по брега на река Дунав, северно от резервата. Огънят се разпространява към дигата, представляваща северна граница на междудиговото пространство.

Информирани са местните власти, служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) - Силистра, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” и „Гранична полиция”.

В момента, служители на ПБЗН-Силстра и охраната на резервата  обхождат района, за да се намери най-удачният начин за реакция., тъй като мястото е трудно достъпно за едрогабаритните противопожарни коли.  В готовност са гасаческите групи от с. Сребърна, с. Айдемир и с. Ветрен.

На този етап няма непосредствена опастност за колонията на къдроглавия пеликан и биологичното разнообразие на резервата, поради отдалечеността на пожара от гнедящите птици.

Оценете
(0 гласа)

Галерия