За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Възможности за финансиране предлага кампанията „За чиста околна среда”

nacionalni_bgМинистерството на околната среда и водите откри две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) проекти по Националната кампания „За чиста околна среда”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 април 2012 г. включително.

За реализиране на всеки от класираните проекти на общините и кметствата ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, а  за  училища, детски градини обединени детски комплекси са предвидени средства до  5 000 лева ( с вкл. ДДС ).

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др.

РИОСВ-Русе уведоми кметовете на общини и Регионалните инспекторати по образование за възможностите на кампанията.

Поканите за участие, както и указания относно допустими и недопустими дейности и разходи по проектите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Последно променена в Сряда, 28 Март 2012 12:51
Оценете
(0 гласа)

Галерия