За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ограничена е употребата на полимерни торбички с дебелина до 15 микрона

Ограничена е употребата на полимерни торбички с дебелина до 15 микрона в магазинната мрежа на контролираната от инспекцията територия. Това установиха експертите при извършените проверки през месец март на 76 произволно избрани малки и средни търговски обекта.

Съставен е един акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице от град Русе за нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Лицето не е изпълнило даденото предписание в срок, за което в ЗУО е предвидена  санкция в размер от 500 до 2000 лева.

Целта на проверките бе да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на такса за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

При проверките е установено, че някои производители или техни дистрибутори некоректно поставят маркировка 15 микрона на опаковките на предлаганите торбички, като по този начин поставят в заблуда търговците, че са освободени от заплащане на продуктова такса. РИОСВ-Русе ще потърси начин да упражни контрол върху за извършваната от тях дейност и спазване изискванията на Наредбата.

От осъществения контрол се налага извода, че на пазара не се пускат торбички тип „потник” под 15 микрона. Изключение правят само част от търговските обекти, където оборотът на полимерни торбички е по-голям, и съответно се доставят на по-ниски цени. В по-голяма част от обектите за тях е обявена продажна цена в размер от 0.05 лв. до 0,10 лв. Този механизъм е дал отражение върху потребителите, като все по-рядко желаят да пренасят закупената си стока в полимерни торбички.

Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53, 2008,.. изм. и доп. ДВ, бр. 29, 2011 г.).

Последно променена в Четвъртък, 26 Април 2012 14:00
Оценете
(0 гласа)

Галерия