За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Установено е нерегламентирано използване на старите сметища в населени места на община Дулово

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки вчера в селата Окорш, Вокил и Овен, намиращи се на територията на община Дулово (област Силистра). Установено е, че на старите сметища се изхвърлят растителни, битови и торови отпадъци, което представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Съгласно нормативните изисквания експлоатацията на старите сметища следваше да бъде преустановена още през юни 2009 г. и общините да създадат необходимата организация за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на Ругионалните депа в областните градове.

При документалната проверка в община Дулово експертите са установили, че кметът на общината не е оправомощил със заповед кметовете на населени места да упражняват контрол върху дейностите по отпадъци, поради което носи персонална отговорност. За това нарушение в ЗУО е предвидена глоба от 3 000 до 10 000 лева.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия