За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Продължават проверките по установяване на източника на неприятни миризми в гр. Русе

Проверките за установяване на източника на неприятни миризми в град Русе продължават.

От началото на месец септември са постъпили няколко сигнала за неприятни миризми в района на „Товарна гара”. Експертите на РИОСВ-Русе са извършили многократни проверки в различни части от денонощието. При един от обходите е констатирано нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми на бул. „Тутракан”. Своевременно са уведомени органите на реда и пожарна безопасност за преустановяване на горенето. На място не е установен извършителя на престъпното деяние, но е поискано съдействие от специализираните органи и общинска полиция за наблюдение на района.

Извършени са проверки и на производствени площадки от територията на Източна промишлена зона в града. Не са констатирани нарушения в технологичните режими на инсталациите. На един от проверяваните обекти е установено израждането на нова аспирационна система, която е източник на интензивно миришещи вещества. По предписание на РИОСВ-Русе тя е временно затворена. Контролът и наблюдението в района ще продължат до категоричното установяване на източника.

Независимо от спорадичното усещане на неприятни миризми, няма промяна в качеството на атмосферния въздух. Автоматичната измервателна станция „Възраждане” не е регистрирала превишения на нито един от следените показатели.

Оценете
(0 гласа)

Галерия