За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявено е още едно вековно дърво на територията на РИОСВ-Русе

IMG_4433_-_CopyНово защитено дърво от вида Бяла върба (Salix alba) край с. Голяма вода, община Самуил, област Разград е обявено със заповед на Министъра на околната среда и водите. Дървото е на възраст над 140 години, с височина 20 м и обиколка на ствола на височина 1.2 метра - 6.80 м.

Съгласно заповедта (РД-656/2012 г.), се забранават: изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нарянаване на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Бялата върба засега е единственото вековно дърво от този вид. До този момент на територията на РИОСВ-Русе в областите Русе, Разград и Силистра са обявени за защитени 77 вековни дървета предимно от видовете зимен и летен дъб, благун, полски бряст, бяла черница.

Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, намиращи се в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. В регистрите на вековните дървета е вписана една вековна круша на приблизителна възраст 200 години, в землището на село Щръклево, община Иваново - в границата на природен парк „Русенски Лом”. Интерес за природолюбителите представлява вековната гледичия, намираща се в двора на ИСС „Образцов чифлик” и 2 броя конски кестен в двора на Катедрала „Света Троица” в Русе. Най-голямото дърво на територията на РИОСВ-Русе е летен дъб, което се намира в землището на село Кошов, община Иваново с обиколка на ствола 5, 97 метра, височина 30 метра и възраст над 200 години.

Последно променена в Петък, 12 Октомври 2012 14:32
Оценете
(0 гласа)

Галерия