За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Добра организация на дейностите по отпадъци е установена в две села на територията на община Кубрат

Добра организация и почистени терени са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършените проверки за чистотата на населените места в с. Савин и в с. Севар (община Кубрат, обл. Разград) през изтеклата седмица.

В с. Савин старото сметище е запръстено и не се експлоатира. Поставени са обозначителни табели с текстове за недопускане изхвърлянето на отпадъците. Уличните площи са почистени, както и замърсените терени около гробищния парк на селото. Сервитутът на пътя от с. Савин до гр. Кубрат се почиства от отпадъци веднъж месечно. По разпореждане на кмета на населеното място растителните и животински отпадъци се съхраняват в дворовете на жителите.

В с. Севар сметището не се експлоатира. Запръстено и затревено е. Периодично се почистват терените около гробището. Обособени са места за съхранение на растителните и животински отпадъци, които периодично се запръстяват. Уличната мрежа се поддържа чиста.

Проверките за чистотата на населените места продължават. До този момент са извръшени над 40 бр. в населените места от областите Русе, Разград и Силистра. За разлика от тези две села в повечето случаи се констатират замърсени терени и експлоатация на сметищата. Съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения на кметове на общини и населени места.

Последно променена в Вторник, 16 Октомври 2012 10:22
Оценете
(0 гласа)

Галерия