За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Рекултивираните сметища в община Кайнарджа се поддържат в добро състояние

Трите рекултивирани сметища на територията на общински център Кайнарджа се поддържат в много добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при проверките за чистотата на населените места през изтеклата седмица. Рекултивацията е извършена миналата година със средства по ПМС 209/2009 г. На общинския кмет ще бъдат дадени предписания да извършва периодичен мониторинг на компонентите на околната среда на рекултивираните терени.

През изтеклата седмица са осъществени също контролни проверки на територията на общините Алфатар и Дулово и Завет. Установени са замърсени с отпадъци площи по в с. Веселец (община Завет), за което на кмета на община Завет е съставен акт за установяване на административно нарушение. При проверката в селата Овен, Вокил и Окорш (община Дулово) е констатирано, че дадените предписания за почистване на замърсените терени са изпълнени. Почистено е нерегламентираното сметище на земеделски терен в село Черник (община Дулово).

Проверките по чистотата на населените места продължават.

Оценете
(0 гласа)

Галерия