За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе разделно събира отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал

Copy_of_IMG_1167В изпълнение на чл. 33, ал. 4 от новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО/13.07.2012 г.) от началото на годината експертите на РИОСВ-Русе събират разделно отпадъците от хартия, картон, пластмаса и метал. Контейнерите са предоставени любезно от „Екопак България” АД за нуждите на администрацията.

Съгласно ЗУО такова задължение имат всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради. Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции.

От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната общинска наредба.

Copy_of_IMG_1188Copy_of_IMG_1165

Последно променена в Вторник, 05 Февруари 2013 13:58
Оценете
(0 гласа)

Галерия