За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Летният дъб в крайдунавския парк на Силистра е защитен обект

Leten_dyb_011Летният дъб (Qercus robur), намиращ се в градския крайдунавски парк на гр. Силистра вече е защитен обект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Това стана факт с издаването на заповед от страна на министъра на околната среда и водите (РД-26/15.01.2013 г.)

С нея се забраняват изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняване на стеблото и всяккави други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Предстои обектът да се впише в регистрите на вековните дървета на РИОСВ-Русе и обозначаването му с табела.

Летният дъб е в много добро състояние. Обиколката на ствола при 1.2 метра от земята е 4.6 метра, височината е 14 м, а диаметърът на короната е 24 метра. Не са установени хралупи, дървото има здрави скелетни клони и е с изцяло покрита коренова система. Грижата за опазването му е на община Силистра, която е инициатор за провеждане на процедурата по обявяването му за защитен обект.

Оценете
(0 гласа)

Галерия