За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе обявява три конкурса за Световния ден на водата 2013 г.

 

logoВъв връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2013 година, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурси за: кратка литературна творба на тема: „Малка приказка за водата”; изработване на мултимедийна презентация на тема: „Вода за живот” и изработка на проект на стикер, с послание: „Да пестим водата”.

Желаещите ученици от основния и гимназиален курс на обучение от град Русе могат да представят творбите си в Информационния център на инспекцията до 19 март 2013 година включително.

Литературните творби, презентациите и стикерите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. При подготовката на творбите, участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/. Творбите трябва да отговарят на темите, да са атрактивни и да имат информационна стойност.

Победителите ще бъдат излъчени на тържество 22 март 2013 година (петък), 11 часа в центъра на инспекцията.

Условията за участие са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Световният ден на водата – 22 март през 2005 г. отбелязва началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005 – 2015 г. за Международно десетилетие за действие „Вода за живот“.


Десетилетието „Вода за живот” 2005 – 2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия