За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конфискувани от РИОСВ-Русе препарирани екземпляри ще бъдат унищожени

IMG_7034_-_CopyДва препарирани екземпляра от вида обикновен мишелов и кожа от видра, конфискувани в полза на държавата, ще бъдат унищожени в инсталация за третиране на отпадъци. РИОСВ-Русе е осъществила контакт с фирма, притежаваща разрешителен документ за дейности с отпадъци, която ще ги транспортира. Птиците и кожата са отнети в полза на държавата от експерти на РИОСВ-Русе от нарушителите при контролни проверки в предишни години, но съгласно Закона за биологичното разнообразие с екземплярите може да се разпорежда министърът на околната среда и водите. Препарираните мишелови са в не добро състояние и не могат да послужат за обогатяване на училищни колекции, затова ще бъдат унищожени, тъй като представляват опасни отпадъци.

Законът за биологичното разнообразие забранява притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри, които са включени в приложение № 3 към него.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия