За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Предстои регистриране на дивите животни, отглеждани при домашни условия

До 31 декември тази година собствениците на диви животни трябва да ги регистрират в съответната РИОСВ. Това се отнася за животни като елен, сърна, муфлон, колхидски фазан, пъдпъдък, яребица, зеленоглава патица, катерица и др., които се отглеждат извън зоологически градини, спасителни центрове и такива за защитени видове. Голяма част от тях са ловни обекти, други попадат по защитата на Закона за биологичното разнообразие, но със специален режим на ползване.

Регистрацията на диви животни се извършва съгласно изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ, ДВ, бр. 13/2008 г., изм. и доп., бр. 92/2011 г.), с цел повишаване на безопасността на хората и осигуряване на възможност за контрол върху начините, условията на отглеждане на диви животни и хуманното отношение към тях, извън зоопаркове и специализираните центрове.

Досега съществуващата регистрация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регистрирани, не подлежат на пререгистрация.

Услугата по регистриране е напълно безплатна, като собственикът следва да подаде заявление по образец, съдържащо информация притежателя и животното (пол, година на раждане/излюпване, вид на маркировка и произход и др.)

На регистрация не подлежат питомните животни, които са: целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли; домашни и селскостопански животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

Подробна информация за реда и необходимите документи са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/39-bioraznoobrazie.html

Оценете
(0 гласа)

Галерия