За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Няма данни за наличие на генни мутации в изследваните култури в област Русе

 imagesДанните от протоколите за изпитване не показват наличие на генетично модифицирани организми в изследваните зърненните култури в Русенска област. Пробите са взети миналата година и са анализирани в специализирана лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС).

Изследвани са листа на рапица, царевица-кочан, семена и зърна, соя–семена и зърна и слънчогледови семена от земи на Института по земеделие и семезнание в Образцов чифлик в землището на град Русе, терени на Политехническа гимназия в гр. Две могили и опитното поле на Териториално звено по сортоизпитване в с. Бръшлен.

Изпитвания за наличие на ГМО се правят ежегодно по план-график за вземане на проби на ИАОС, утвърден от министъра на околната среда и водите във връзка с изпълнение на „Годишна програма за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда”.

 

Оценете
(0 гласа)

Галерия