За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

По предписание на РИОСВ-Русе до края на седмицата „Монтюпе” ЕООД трябва да блокират вентилационните си съоръжения

На 30 септември 2013 г. експерти на РИОСВ-Русе връчиха констативен протокол на представители на „Монтюпе” ЕООД с предписания, да се предприемат мерки за извеждане от експлоатация (блокиране) на всички технологични вентилационни отвори – тип „жалузи”, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале № 1. Предстои контрол по изпълнение на задължителните предписания.

Проверката е извършена във връзка със зачестилите оплаквания на граждани за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, в интервала 19.00 – 22.00 часа, при определени метеорологични условия – вятър с посока изток-североизток.

При последната проверка на 27. 09. 2013 г. в 21. 00 часа се установи, че всички технологични вентилационни отвори – тип „жалузи”, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале № 1, са отворени. Данните на автоматичната измервателна станция на гр. Русе са показали, че вятърът е с посока изток-североизток, със скорост 1.7-2 м/сек.

В началото на септември експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на „Монтюпе” ЕООД за проследяване изпълнението на внесената от дружеството план-програма за намаляване на интензивно миришещи вещества от дейността. Монтирано е допълнително пречиствателно съоръжение (скрубер), което ще поеме разширението на завода и част от действащите мощности. Предстои пускането му в експлоатация в средата на месец октомври. Съгласно Плана, след възвеждането му ще бъдат направени измервания на емисии в околната среда и за качеството на въздуха в работната среда.

Последно променена в Сряда, 02 Октомври 2013 10:20
Оценете
(0 гласа)

Галерия